O publikacjach innych wydawców w materiałach konferencyjnych

O publikacjach innych wydawców w materiałach konferencyjnych

6. Kłopotliwe przypadki stosowania wyłączników różnicowoprądowych
W: [Materiały] Konferencja Naukowo-Techniczna „Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe”, Kraków, 17 września 1998. SEP Oddz. Krakowski. 1998, s. 50-57.

 5. Rozporządzenia resortowe z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego. Aktualny stan prawny
W: [Materiały] Ogólnopolskie Szkolenie Techniczne „Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego i średniego napięcia” Poznań, październik 2002. ENERGO-EKO-TECH. s. [1-18].

4. Polskie Normy z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
W: [Materiały] Ogólnopolskie Szkolenie Techniczne „Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego i średniego napięcia” Poznań, październik 2002. ENERGO-EKO-TECH. s. [1-18].

3. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Spodziewane zmiany w normalizacji
Musiał E., w: [Materiały] Konferencja „Automatyka, pomiary, zakłócenia” Jurata, 24-27 maja 2006 r. Gdańsk: INFOTECH. 2006, s. 119-134.

2. Ewolucja normalizacji ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia
Musiał E., w: [Materiały] Konferencja „Nowe techniki i technologie w energetyce, instalacjach, automatyce i napędach elektrycznych” Gdańskie Dni Elektryki, Gdańsk, 22-23 listopada 2006 r., Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdański, 2006, s. 131-141.

1. Badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
W: [Materiały] Ogólnopolskie Szkolenie Techniczne „Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia prądu przemiennego oraz prądu stałego” Poznań-Tarnowo Podgórne, marzec 2003 rok. Poznań: ENERGO-EKO-TECH. 2003, s. [1-24].