O publikacjach innych wydawców w książkach

O publikacjach innych wydawców w książkach

9. Projekt normy N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Miesięcznik SEP INPE 2012, nr 158-159, s. 73-101.

8. Projekt normy N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Miesięcznik SEP INPE 2012, nr 158-159, s. 47-72.

7. Recenzja normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Wysocki J.: Recenzja normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Miesięcznik SEP „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”. 2007, nr 95, s. 72-81.

6. Recenzja artykułu „Projektowanie linii kablowych średniego napięcia”
Wysocki J., Miesięcznik SEP INPE 2007, nr 95, s. 81-93.

5. Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV obiektów budowlanych nie będących budynkami.
Lisowski A., Ługowski G., Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa, 2002.

4. Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektronicznych.
Siemek S., Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa, 2002.

3. Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Ługowski G., Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa, 2000.

2. Poradnik projektowania i wykonawstwa. Zasilanie budynków nieprzemysłowych w energię elektryczną.
Wiatr J., Orzechowski M., Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2004.

 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I., Poradnik nr 386/2003. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.