Prenumerata papierowa ulgowa na rok 2023

183,60 zł
Brutto

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

 

Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

 

Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

Całoroczna prenumerata obejmuje 12 numerów miesięcznika INPE z roku 2023 oraz kolejne monografie z serii „Zeszyty Podręcznika INPE dla Elektryków”, które zostaną wydane w okresie objętym prenumeratą. Monografie są bezpłatnym dodatkiem wyłącznie dla prenumeratorów wersji papierowej miesięcznika INPE.

Prenumerata ulgowa przysługuje:

  • indywidualnym członkom SEP lub PIIB, będącym osobami fizycznymi (nie firmom, w których są zatrudnieni, są ich właścicielami lub współzarządcami),
  • studentom studiów dziennych o profilu elektrycznym.

Do zamówienia prenumeraty ulgowej należy załączyć odpowiednio:

  • potwierdzenie członkostwa i opłaconych składek członkowskich przez władze SEP lub Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa,
  • kopię ważnej legitymacji studenckiej oraz strony indeksu zawierającej określenie rodzaju i kierunku studiów.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej (skany, zdjęcia) na adres e-mail: m.filipiak.inpe@gmail.com, powołując się w temacie wiadomości na numer zamówienia wygenerowany w sklepie internetowym. W przypadku niedostarczenia dokumentów uprawniających do prenumeraty ulgowej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.