A. Zasady ogólne

    Wszystkim Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poza wyjątkami dopuszczonymi w Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zamieszczonymi w punkcie B.

Poniżej zamieszczamy:

a)      treść pouczenia o odstąpieniu od umowy
b)      wzór formularza odstąpieniu od umowy

 
B. Brak prawa odstąpienia do umowy na podstawie art. 38 oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

 1. PERIODYKI I CZASOPISMA. Informujemy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi (Konsumentowi)  w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism za wyjątkiem umowy o prenumeratę.

C. Treść pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkami podanymi powyżej (punkt B) a zawartymi w  Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  muszą Państwo poinformować nas (Redakcja i Bikuro INPE , ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, tel. 44 683 33 55, tel.783 976 966 e-mail:biuro.redinpe@poczta.neostrada.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - wzór formularza odstąpieniu od umowy).
    Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
    Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
    Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

D. Wzór formularza odstąpienia od umowy

    Wydawca przedstawia Wzór formularza odstąpienia od umowy. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci od odstąpienia od umowy, Formularz nie jest obowiązkowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - PDF [POBIERZ]