W miesięczniku INPE publikowane są bieżące informacje o zmianach w przepisach technicznych, o normach opublikowanych, wycofanych i uznanych za Polskie Normy, komentarze i objaśnienia, porady i odpowiedzi na listy Czytelników, artykuły naukowo-techniczne, a także prezentujące aktualne zasady wiedzy technicznej i słownictwa elektrycznego.

Miesięcznik INPE, Monografie INPE i Zeszyty „Podręcznika...” są też źródłem aktualnej informacji firmowej. Informacje, ogłoszenia i reklamy są w nich zamieszczane przez producentów, wykonawców i hurtownie aparatów, urządzeń, osprzętu i innych wyrobów elektrycznych.

Monografie INPE i Zeszyty „Podręcznika dla Elektryków” cieszą się dużym zainteresowaniem biur projektowych i nie tylko prenumeratorów „Miesięcznika INPE”, lecz także innych instytucji i osób. Dotychczas ukazują się w nakładach około 4000 egz.

Roczna prenumerata Miesięcznika INPE obejmuje 12 numerów (6 pojedynczych i 3 łączone), wydanych w danym roku kalendarzowym zeszytów Monografii INPE oraz wysyłkę na wskazany przez prenumeratora adres pocztowy zwykłą przesyłką na koszt Redakcji. Za niedoręczenie przez Pocztę Polską Redakcja nie bierze odpowiedzialności.

W kontaktach z nami bardzo pomocny jest kod klienta umieszczany na nalepkach adresowych naszych przesyłek pocztowych (przed nazwiskiem lub nazwą firmy adresata).