Prenumerata papierowa ulgowa na rok 2019 Zobacz większe

Prenumerata papierowa ulgowa na rok 2019

Nowy

171,72 zł

Dodaj do listy życzeń

Całoroczna prenumerata obejmuje 12 numerów miesięcznika INPE z roku 2019 oraz kolejne monografie z serii „Zeszyty Podręcznika INPE dla Elektryków”, które zostaną wydane w okresie objętym prenumeratą. Monografie są bezpłatnym dodatkiem wyłącznie dla prenumeratorów wersji papierowej miesięcznika INPE.

Prenumerata ulgowa przysługuje:

  • indywidualnym członkom SEP lub PIIB, bedącym osobami fizycznymi (nie firmom, w których są zatrudnieni, są ich właścicielami lub współzarządcami),
  • studentom studiów dziennych o profilu elektrycznym.

Do zamówienia prenumeraty ulgowej należy załączyć odpowiednio:

  • potwierdzenie członkostwa i opłaconych składek członkowskich przez władze SEP lub Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa,
  • kopię ważnej legitymacji studenckiej oraz strony indeksu zawierającej określenie rodzaju i kierunku studiów.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej (skany, zdjęcia) na adres e-mail: biuro.redinpe@poczta.neostrada.pl, powołując się w temacie wiadomości na numer zamówienia wygenerowany w sklepie internetowym. W przypadku niedostarczenia dokumentów uprawniających do prenumeraty ulgowej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.

  • Rok wydania 2019