wwwwww

Witamy na stronie internetowej www.redinpe.com

Recenzje i opinieOpinie dotyczące numeru próbnego

 

W grudniu 1994 r. ukazał się nr 1 czasopisma pt. INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. Biuletyn SEP. Jako próbny został rozesłany do zaopiniowania przez Komitety Naukowo-Techniczne, Sekcje, Komisje i inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, PKN i wyższe uczelnie techniczne. Wszystkie zachęcały do kontynuowania wydawnictwa. Oto niektóre z nich we fragmentach:

 

Opinia prof. dra hab. Zdobysława Flisowskiego (PKOO SEP)


„… sposób ujęcia i zawartość opracowania wychodzą bez wątpienia naprzeciw oczekiwaniom wielu elektryków zaangażowanych w projektowanie, budowę, odbiór i eksploatację urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczególnie cenna jest zapowiedź uzupełnienia wykazu obejmującego inne działy elektryki, a zwłaszcza zapowiedź ciągłej aktualizacji publikowanych wykazów. Jest to sprawa niezwykle istotna w obecnym okresie, gdy dokonywane są liczne i zasadnicze zamiany w aktach normatywnych. Dzieło zasługuje na uznanie również ze względu n a jego zawartość i przejrzystość. Ponadto wśród pozytywnych elementów należy wymienić słowo wstępne Prezesa SEP i wprowadzenie Redaktora oraz występujące w obu częściach objaśnienia”

(13.12.1994 r.)

 

Opinia dra inż. Bartosza Mędrzyckiego


Treść Biuletynu nr 1. Na rynku obserwuje się brak tzw. opracowań zbiorczych norm i przepisów. Biuletyn wypełnia tę lukę w zakresie oczekiwanym przez środowisko elektryków i energetyków i jako całość jest przeze mnie oceniony pozytywnie.
Za jego dodatkową zaletę należy uznać opublikowanie zbioru podstaw prawnych ich stosowania. Zdarza się, że młodzi stażem specjaliści nie zawsze go doceniają, bądź też nie mają świadomości o wadze tego problemu. Starsi zaś, często bazują na wiadomościach już nieaktualnych skupiając się przede wszystkim na merytorycznej stronie projektów.

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że w obecnym stanie gospodarki wielu „nowych” przedsiębiorców, dotychczas spoza branży, traktuje normy jako zło i to nie zawsze konieczne. Dlatego też umożliwienie dostępu do informacji zbiorczej może być także pomocne ludziom, którzy sporadycznie spotykają się z problematyką norm i przepisów elektrycznych np. podczas odbierania robót elektrycznych , w czasie budowy domu lub przeprowadzania remontu. Aby im pomóc sugerowałbym, aby w przyszłości, w jednym z kolejnych numerów biuletynu zawrzeć pomocne im informacje typu „co inwestor budowlany powinien wiedzieć”, istota homologacji sprzętu itp. wzorem wszelkiego rodzaju informatorów prawniczych i ekonomicznych. Poprawi to na pewno kulturę techniczną, a być może i uniknięcie wielu wypadków.
Forma graficzna Biuletynu, bez zastrzeżeń. Zarówno wymiary jak i jakość papieru dobre. Jasno przedstawiona z awartość poszczególnych części jak i ich tytuły pozwalają łatwo poruszać się wśród nich czytelnikowi.

(27.12.1994 r.)


Opinia dra inż. Stefana Niestępskiego (PKN)

Informacje umieszczone w INPE, dotyczące na razie głównie Polskich Norm, są szeroko wykorzystywane w środowisku inżynierów elektryków. Biuletyn wypełnia istniejącą lukę na rynku wydawniczym i stanowi uzupełnienie dla wydawnictw PKN.
INPE będzie odgrywać poważną rolę w działalności normalizacyjnej SEP, która to działalność będzie rozwijana w najbliższych latach.
Koncepcja wydawnictwa INPE – jego forma, układ graficzny, objętość – odpowiada obecnym potrzebom. Należy się spodziewać, że wraz z rozszerzeniem działalności normalizacyjnej SEP, INPE będzie musiał dostosować się do nowych zadań, zwiększając zakres informacji, objętość i nakład.

(17.12.1994 r.)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem