wwwwww

Witamy na stronie internetowej www.redinpe.com

Recenzje i opinieZ opinii o miesięczniku SEP pt. „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”

 

Wydawany przez SEP od 1995 r. miesięcznik o skróconej nazwie INPE z nakładem przekraczającym obecnie 6000 egz. cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników.

 

INPE jest jedynym ogólnopolskim czasopismem, które zapewnia systematyczną informację o aktualnych normach i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki. Publikowane w nim informacje, dzięki prowadzonej w kolejnych numerach aktualizacji, tworzą zbiór stanowiący podręczny, zawsze aktualny poradnik, niezbędny każdemu, kto w swej pracy rozumie potrzebę korzystania ze współczesnych zasad wiedzy technicznej, Polskich Norm i stosowania przepisów technicznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych.

 

W INPE publikowane są informacje o Polskich Normach nowo opublikowanych, wycofanych, zastąpionych, o obowiązujących przepisach oraz wprowadzonych do nich zmianach. Szczególnie obecnie, kiedy przepisy techniczne ulegają częstym zmianom, a Polskie Normy poddane procesowi harmonizacji z europejskimi i światowymi, INPE jest szczególnie pomocny elektrykom zajmującym się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Polskie Normy w języku polskim i językach oryginału ustanawiane są w takich ilościach, że czynny zawodowo elektryk bez pomocy INPE nie jest w stanie nadążyć za zachodzącymi zmianami.

 

INPE nie tylko rejestruje nowości normalizacyjne, zachodzące zamiany w normach i przepisach, lecz omawia i komentuje je. Ponadto, dużym zainteresowaniem cieszą się prezentowane w INPE na odpowiednio wysokim poziomie, artykuły naukowe i naukowo-techniczne uznanych autorów z dziedziny elektryki, związanych z legislacją i normalizacją, obejmujące m.in. terminologię elektryczną, ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową, koordynację izolacji, nowoczesne instalacje elektryczne wysokiego i niskiego napięcia, niezawodność zasilania i jakość energii elektrycznej, a także odpowiedzi na listy czytelników. W Polsce istnieje obowiązek dostosowania norm i przepisów do norm międzynarodowych i odpowiednich norm europejskich EN. Przepisy te, tłumaczone przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) są dosłownie tłumaczone i z reguły mają dużą objętość, słabo dostosowaną do zastosowania inżynierskiego.

 

Z tych względów, oprócz dosłownego tłumaczenia ww. norm, a zwłaszcza obecnie, odkąd zmiana ustawy o normalizacji dopuściła wprowadzenie do zbioru Polskich Norm normy europejskie i międzynarodowe w języku oryginału, są konieczne opracowania normalizacyjne w formie dostosowanej do codziennego użytku. Opracowania te są publikowane w miesięczniku „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, często bezpośrednio po ich opracowaniu i przyjęciu. Są one wykorzystywane w pracach wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się elektrotechniką - od Polskiej Akademii Nauk poprzez politechniki i inne wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, biura studiów, analiz i projektów - do wykonawców i użytkowników przede wszystkim przez elektroenergetykę zawodową.

 

Opiniowane wydawnictwo służy ponadto do publikowania omówień analiz i szczegółowych ocen dokumentów normalizacyjnych zagranicznych i krajowych, a także ustaw i przepisów wykonawczych

 

W INPE są ponadto publikowane cenne materiały dotyczące nowych i nowoczesnych urządzeń elektrotechnicznych, wprowadzanych do sieci i instalacji, a także opinie i omówienia o międzynarodowych i krajowych konferencjach, poświęconych postępowi technicznemu i naukowemu w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki.

 

Za równie cenny uważam dodatek do miesięcznika „Podręcznik INPE dla Elektryków”. (...)

Na tej podstawie stwierdzam, że ww. wydawnictwo jest czasopismem o charakterze naukowo-technicznym, szczególnie zasłużonym we wspomaganiu badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu elektrotechniki w Polsce. Powyższą opinię opracowałem na podstawie doświadczeń własnych jak i wielu kolegów elektryków z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

 

prof. nadzw. dr hab. inż. Maciej Tandos
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem