Informacje o prenumeracie


inf pren pap1   inf pren elek1


 

 

ZAMÓWIENIA PRENUMERATY WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA ROK 2019 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

 

W celu zamówienia prenumeraty elektronicznej miesięcznika INPE prosimy o zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego.


Prenumerata wydań elektronicznych może zostać zamówiona wyłącznie na okres 12-miesięczny, obejmujących cały rok kalendarzowy 2019 w cenie 130,00 zł netto + 23% VAT* = 159,90 zł.


Nie ma możliwości zamówienia zeszytów monotematycznych i monografii w formie elektronicznej. Dostępne są one wyłącznie w formie drukowanej (bezpłatnie dla prenumeratorów wersji papierowej miesięcznika INPE za okres objęty prenumeratą).

Informacje o możliwości pobrania aktualnych wydań miesięcznika będą na bieżąco umieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce "Komunikaty", równocześnie z wydaniem kolejnych numerów miesięcznika.

Prenumerata w formie elektronicznej gwarantuje Państwu najszybszy autoryzowany dostęp do bieżących wydań miesięcznika, znacznie wcześniej, niż otrzymywanych w wersji drukowanej.

Istnieje również możliwość zakupu pojedynczych publikacji INPE, których wykaz znajduje się na stronie www.redinpe.com/sklep.
Po zakupie i uregulowaniu należności otrzymacie Państwo dostęp do pobrania zakupionych pozycji w postaci dokumentów PDF.

 

Wpłaty na prenumeratę należy dokonywać na konto:
PKO BP S.A. O/Bełchatów Nr 86 1020 3958 0000 9402 0014 6969.

 

*) wysokość podatku VAT reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054) z późn. zm. i może ona ulec zmianie w przypadku aktualizacji przepisów tej ustawy