wwwwww

Witamy na stronie internetowej www.redinpe.com

Zestaw tekstów publikowanych w INPE

Redagowanie tekstów technicznych

1. K. Pawluk: Jak pisać teksty techniczne poprawnie. Wiadomości Elektrotechniczne, 2001, nr 12, s. 513-515.

2. E. Musiał: Pisownia oraz wymowa nazw i oznaczeń jednostek miar. Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, nr 11, s. 19-32.

Instalacje i urządzenia elektryczne

3. H. Markiewicz: Niektóre ustalenia norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych oraz ich niezgodności. Miesięcznik SEP INPE, nr 180 (wrzesień 2014), s.15-30.

4. S. Czapp: Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów. Miesięcznik SEP INPE, nr 139 (kwiecień 2011), s.3-21.

5. S. Czapp: Ocena stanu instalacji uziemiających w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Miesięcznik SEP INPE, nr 145 (październik 2011), s.3-38.

6. W. Hoppel: Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym. Miesięcznik SEP INPE, nr 172-173 (styczeń-luty 2014), s.4-37.

7. W. Hoppel: Dobór nastaw zabezpieczeń nadprądowych zwarciowych dla linii średniego napięcia. Miesięcznik SEP INPE, nr 181 (październik 2014), s.18-45.

8. W. Hoppel, B. Olejnik: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi. Miesięcznik SEP INPE, nr 177 (czerwiec 2014), s.27-45.

Zagrożenia elektryczne i ochrona przed nimi

9. W. Jabłoński: Napięciowe kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu w liniach oraz instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia. Miesięcznik SEP INPE, nr 169 (październik 2013), s. 3-16.

10. E. Musiał: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Konsekwencje ustanowienia normy PN-HD 60364-4-41:2009. Miesięcznik SEP INPE, nr 129-130 (czerwiec-lipiec 2010), s. 5-39.

11. E. Musiał: Ochrona od porażeń w układach IT, TT i TN. Współdziałanie dwóch różnych układów w jednej instalacji. Miesięcznik SEP INPE, nr 162-163 (marzec-kwiecień 2013), s. 3-78.

12. E. Musiał: Uziomy fundamentowe i parafundamentowe. Miesięcznik SEP INPE, nr 143 (sierpień 2011), s. 3-33.

13. E. Musiał: Połączenia wyrównawcze ochronne. Miesięcznik SEP INPE, nr 143 (sierpień 2011), s. 34-63.

14. H. Boryń: Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych. Miesięcznik SEP INPE, nr 174 (marzec 2014), s.29-44.

15. W. Sokólski: Ochrona katodowa den zbiorników kontaktujących się z ziemią lub fundamentami wg prEN 16299. Miesięcznik SEP INPE, nr 152 (maj 2012), s. 3-13.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem