wwwwww

Witamy na stronie internetowej www.redinpe.com

Akty prawne


1o    2z

 

 

Projekty aktów prawnych otrzymanych do opiniowania

 

 

18. Dokument DRE-I-0210-I/1/11

 

17. Zmiana rozporządzenia RM z dnia 16 lipca 2002r i MG. Dep. Regulacji Gospodarczych - DRE-1-0210-1/1/11

 

16. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

 

15. Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

 

 

14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 

13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

 

12. Dotyczy nowelizacji rozporządzenia ... w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ...

 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki ... w sprawie sposobu obliczania danych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji ...

 

10. Pismo Ministerstwa Gospodarki --- Odpis ---

 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki ... zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – Projekt z dnia 23.10.2009 r.

 

8. Projekt z dnia 28.01.2009 r. ustawy z dnia ... 2008 r. o zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przesłany przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego do Redakcji INPE SEP

 

7. Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczące kwalifikacji uprawniających do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w spr. szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – wersja z 06.03.2007 r.

 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spr. weryfikacji szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego ... – Projekt 19.12.2008 r.

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego ... – Projekt 19.12.2008 r.

 

3. Projektowana zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – PROJEKT (25b) z dnia 9.05.2008 r.

 

2. Projektowana zmiana ustaw: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska, O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Projekt z dnia 10.01.2008 r.

 

1. Projektowana zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wyciąg z Projektu rozp. MB nadesłanego do SEP przy piśmie z dnia 10.01.2007 r.

 

 

1o    2z

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem